Over ons

Sinds de oprichting in 1975 voeren de ruim 100 deskundige medewerkers van Inpijn Blokpoel ingenieurs op grote schaal geotechnisch en milieutechnisch onderzoek uit in binnen- en buitenland.

Diensten

Met de modernste technieken, onderzoeken en monitoren wij nauwkeurig de ondergrond en het grondwater en verzorgen wij gedetailleerde geotechnische, geohydrologische en milieukundige adviezen

Projecten

Een greep uit onze opdrachten voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen, grote ingenieursbureaus, bouwbedrijven, corporaties, industrie en particulieren.

Over ons

Inpijn Blokpoel ingenieurs is gespecialiseerd in het leveren van geotechnisch en milieutechnisch onderzoek en advies. Onderzoek en advies door Inpijn Blokpoel ingenieurs betekent een grondig en kostenbesparend advies dat veel verder gaat dan standaarden. Van ons kunt u een snelle en grondige dienstverlenging verwachten, kunnen wij op alle facetten van grondonderzoek met u meedenken en onderzoek uitvoeren en zult u een genuanceerd advies ontvangen.

Diensten

Geotechnisch grondonderzoek

Voor het uitvoeren van grondonderzoek beschikken wij over een ruim aanbod aan modern en geavanceerd materieel, met gemotiveerd en ervaren personeel, wat wij voor een breed scala geotechnisch onderzoek kunnen inzetten. Door onze mogelijkheden voor zeer gedegen grondonderzoek kunnen wij adviezen leveren die zeer betrouwbaar en kostenbesparend zijn.

Geotechnisch laboratorium

Wij beschikken over ons eigen geotechnisch laboratorium, met moderne apparatuur en ervaren en gemotiveerde medewerkers, waar wij hoogwaardig grondonderzoek kunnen doen. In het laboratorium kunnen wij geotechnische eigenschappen van de ondergrond zeer nauwkeurig vaststellen. Hiermee kunnen wij u nog beter adviseren en leveren wij zeer gedetailleerde data over de lokale en regionale grondopbouw en de bijbehorende karakteristieke eigenschappen.

LabAlgemeen

Monitoring

Ieder bouwproject heeft zijn weerslag op de omgeving. Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft niet alleen de expertise en ervaring om de invloed en de risico’s van de bouwwerkzaamheden op de omgeving inzichtelijk te maken, maar ook om de invloed daadwerkelijk te monitoren. Ook kunnen we van dienst zijn bij het controleproces voor het opleverdossier zoals de verdichtingscontrole grondverbetering, integriteitscontrole palen, heibegeleiding etc.

Geotechnisch & Geohydrologisch advies

Inpijn Blokpoel ingenieurs is dé ondergrondspecialist die meedenkt om uw project op een betrouwbare maar vooral ook op de meest economische wijze te realiseren. Met ruim 20 adviseurs bestrijken we gehele geotechnisch spectrum van funderingsontwerp, bemalingen en grondkeringen tot zetting- en stabiliteitsanalyses.

geotechnisch advies

Waterveiligheid

Inpijn Blokpoel ingenieurs draagt dagelijks bij aan het verbeteren van onze waterveiligheid in Nederland. Bij het uitvoeren van grootschalig en complexe onderzoeken langs en op de dijken staat flexibiliteit en een project specifieke aanpak centraal.

Uitvoeringsbegeleiding/
Site Engineering

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft ruim 25 jaar ervaring in huis met geotechnische uitvoeringsbegeleiding/Site Engineering. Hiermee kunnen wij voor u risico’s en afwijkingen ten aanzien van het uitvoeringsontwerp die zich voor kunnen doen tijdens de realisatie van constructies van grond (waterkeringen, bouwrijp maken en aardebanen voor wegen en spoorwegen) optimaal beheersen.

Milieutechniek

Bij ieder bouwproject zijn milieutechnische aspecten van belang. Indien grond- of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn kunnen dit belangrijke randvoorwaarden zijn bij het ontwikkelen van een project, en een behoorlijke financiële impact hebben. Wij kunnen u hierin adviseren nog vóór de grondtransactie tot en met een eventuele sanering.

Materieel

Een overzicht van het materieel waarmee wij voor u grondonderzoek in het veld kunnen verrichten.

Inpijn-Blokpoel

Projecten

Een selectie van de spraakmakende projecten waar Inpijn Blokpoel ingenieurs bij betrokken is geweest.

Contact

Son (Hoofdvestiging)

(0499) 47 17 92
post@inpijn-blokpoel.com

Waddinxveen

(0182) 61 00 13
west@inpijn-blokpoel.com

Groningen

(088) 012 18 00
noord@inpijn-blokpoel.com

Hoofddorp

(023) 565 58 78
hoofddorp@inpijn-blokpoel.com