Onyx toren Eindhoven

Medio 2017 is gestart met de nieuwbouw van de woontoren Onyx. Deze toren, met een hoogte van 83 m maakt deel uit van het toekomstige Victoriapark en wordt gerealiseerd naast het voormalige kantoor van Philips Lighting in het centrum van Eindhoven. In het ontwerp van de nieuwbouw is een éénlaags kelder opgenomen met een grondvlak van ca. 3000 m2.

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft voor het project het geotechnisch onderzoek uitgevoerd en de advieswerkzaamheden met betrekking tot de fundering en bouwput verricht.
De nieuwbouw wordt gefundeerd op in de grondgevormde grondverdringende geboorde palen met groutinjectie. De kelder wordt uitgevoerd binnen een bouwput die aan drie zijden is omsloten met een grondkering (twee zijden damwand, één zijde soilmixwand).
Om de invloed op een nabij gelegen, zeer grote, grondwaterverontreiniging te minimaliseren wordt gelijktijdig met de bemaling binnen de bouwput een tegen bemaling uitgevoerd buiten de bouwput.

onyx-toren-eindhoven1