Diensten

Geotechnisch grondonderzoek

Voor het uitvoeren van grondonderzoek beschikken wij over een ruim aanbod aan modern en geavanceerd materieel,
met gemotiveerd en ervaren personeel, wat wij voor een breed scala geotechnisch onderzoek kunnen inzetten.
Door onze mogelijkheden voor zeer gedegen
grondonderzoek kunnen wij adviezen leveren die zeer betrouwbaar en kostenbesparend zijn.

Geotechnisch laboratorium

Wij beschikken over ons eigen geotechnisch laboratorium, met moderne apparatuur en ervaren en gemotiveerde medewerkers, waar wij hoogwaardig grondonderzoek kunnen doen. In het laboratorium kunnen wij geotechnische eigenschappen van de ondergrond zeer nauwkeurig vaststellen. Hiermee kunnen wij u nog beter adviseren en leveren wij zeer gedetailleerde data over de lokale en regionale grondopbouw en de bijbehorende karakteristieke eigenschappen.

Monitoring

Ieder bouwproject heeft zijn weerslag op de omgeving. Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft niet alleen de expertise en ervaring om de invloed en de risico’s van de bouwwerkzaamheden op de omgeving inzichtelijk te maken, maar ook om de invloed daadwerkelijk te monitoren. Ook kunnen we van dienst zijn bij het controleproces voor het opleverdossier zoals de verdichtingscontrole grondverbetering, integriteitscontrole palen, heibegeleiding etc.

geotechnisch advies

Geotechnisch &
Geohydrologisch advies

Inpijn Blokpoel ingenieurs is dé ondergrondspecialist die meedenkt om uw project op een betrouwbare maar vooral ook op de meest economische wijze te realiseren. Met ruim 20 adviseurs bestrijken we gehele geotechnisch spectrum van funderingsontwerp, bemalingen en grondkeringen tot zetting- en stabiliteitsanalyses.

Waterveiligheid


Inpijn Blokpoel ingenieurs draagt dagelijks bij aan het verbeteren van onze waterveiligheid in Nederland.
Bij het uitvoeren van grootschalig en complexe onderzoeken langs en op de dijken staat flexibiliteit en
een project specifieke aanpak centraal.

Uitvoeringsbegeleiding /
Site Engineering

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft ruim 25 jaar ervaring in huis met geotechnische uitvoeringsbegeleiding/Site Engineering. Hiermee kunnen wij voor u risico’s en afwijkingen ten aanzien van het uitvoeringsontwerp die zich voor kunnen doen tijdens de realisatie van constructies van grond (waterkeringen, bouwrijp maken en aardebanen voor wegen en spoorwegen) optimaal beheersen.

Milieutechniek

Milieutechniek

Bij ieder bouwproject zijn milieutechnische aspecten van belang. Indien grond- of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn kunnen dit belangrijke randvoorwaarden zijn bij het ontwikkelen van een project, en een behoorlijke financiële impact hebben. Wij kunnen u hierin adviseren nog vóór de grondtransactie tot en met een eventuele sanering.