Belastingsproef Belmermeerdijk

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is door Inpijn Blokpoel ingenieurs een praktijkproef uitgevoerd op de Belmermeerdijk te Broek in Waterland.

Doel van het onderzoek was om de standzekerheid van de kades rondom de Belmermeerpolder vast te stellen.

Op de locatie van de belastingsproef zijn op verschillende dieptes een drietal waterspanningsmeters geïnstalleerd, een vierde waterspanningsmeter is als referentie geplaatst buiten de proeflocatie. Tijdens de proefbelasting zijn de meetresultaten van de waterspanningsmeters realtime grafisch weergegeven.

Daarnaast zijn in de binnen- en buitenkruin zichtbuizen geplaatst en voor en na de proefbelasting ingemeten ten opzichte van een vast punt om de eventuele vervorming van het dijklichaam vast te leggen.

belmer1