Advisering en monitoring bouwput Wal

In het centrum van Eindhoven, ter plaatse van het voormalige kantoor van het Eindhovens Dagblad is begin november 2013 gestart met de realisatie van een nieuw kantoor.

In het ontwerp van het kantoor is een parkeerkelder in drie lagen voorzien. De kelder heeft een oppervlak van ca. 45 x 45 m2 en een diepte van ca. 12 m. De nieuwbouw wordt op staal gefundeerd, de kelder zal worden uitgevoerd middels een geheel met een soilmixwand omsloten bouwput met een onderafdichting van onderwaterbeton.

Door Inpijn Blokpoel ingenieurs zijn in opdracht van Kortonjo Vastgoed BV en Bouwgroep Moonen advieswerkzaamheden verricht met betrekking tot de te realiseren bouwput. Voorafgaand aan het bouwputontwerp is een geo- en milieutechnisch onderzoek uitgevoerd bestaande uit sonderingen tot 40 m – maaiveld, machinale boringen tot 25 m – maaiveld en labonderzoek. Gedurende de uitvoering van de bouwput worden door ons bureau diverse omgevingsaspecten gemonitord middels deformatiebouten, divers en inclinometers.

Bekijk hier de webcam van het bouwproject:  http://bouw.webcam.nl/moonen/

nieuwewal1