Waterveiligheid

In onze strijd met het water is de aaneengesloten schakel van watersystemen, waterkeringen en kunstwerken cruciaal om een waterveilige leefomgeving in een groot deel van Nederland te kunnen waarborgen. Inpijn Blokpoel ingenieurs draagt hier met onderzoek en advies dagelijks aan bij.

(Tekst gaat verder foto’s)

Samenwerking waterschappen

Inpijn Blokpoel ingenieurs voert al decennia lang geotechnische onderzoeken uit om de bodemopbouw en sterkte van waterkeringen in heel Nederland in beeld te brengen. Via deze weg is er met alle waterschappen en hoogheemraadschappen in Nederland ook goed contact. Bij veel waterschappen en hoogheemraadschappen heeft Inpijn Blokpoel ingenieurs raamovereenkomsten afgesloten voor de uitvoering van grond- en laboratoriumonderzoek.

Meer dan grondonderzoek alleen!

Het gericht inwinnen van kennis over waterkeringen is de eerste stap in een goede beoordeling van waterkeringen. Inpijn Blokpoel ingenieurs zet haar kennis en ervaring de komende jaren in voor de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken waarmee op onderscheidende wijze ook advies kan worden gegeven. Samenwerking met partners (waterschappen, hoogheemraadschappen, ingenieursbureaus en aannemers) is hierbij onontbeerlijk. Het geven van advies als verlengstuk van het onderzoek maakt Inpijn Blokpoel ingenieurs ook op het gebied van waterveiligheid flexibel inzetbaar voor gerichte vraagstukken.

Advies op maat

Het team waterveiligheid bij Inpijn Blokpoel ingenieurs is momenteel groeiende, waardoor ook steeds meer mogelijk is. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld de volgende vragen:

Meer info?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

Bart

Bart van Knapen

CONTACTPERSOON WATERVEILIGHEID

Mario

Mario Weinberg

CONTACTPERSOON WATERVEILIGHEID