FUNDERINGSINSPECTIES

De fundering van uw woning of constructie is van essentieel belang. Bij het ontstaan van scheuren in muren, evenals bijvoorbeeld vervormingen, klemmende deuren, poorten en/of ramen of een verzakkende vloer kan er wellicht een probleem in de fundering van het pand zitten. Door bijvoorbeeld slappe of zettingsgevoelige grondlagen onder de fundering kan een pand ongelijk vervormen. Daarnaast brengt het veranderende en toegenomen droogte in de ondergrond aanvullende risico’s voor bestaande funderingen met zich mee.
Tot slot kan ook bij het verbouwen van de woning of het aankopen van een woning in een risicogebied een beter inzicht in de staat van de fundering gewenst zijn.

Om inzicht te krijgen in de staat van de fundering en op basis hiervan een inschatting te maken van eventuele risico’s, kan het raadzaam zijn een funderingsinspectie uit te voeren. Inpijn Blokpoel ingenieurs graaft hiervoor op een of meerdere locaties rondom het pand inspectieput ter plaatse van de buitengevel. Doel hiervan is om de fundering in te meten en visueel te beoordelen. Daarnaast voeren we handboringen en handsonderingen uit ter plaatse van deze inspectieputten om de gesteldheid van de ondergrond op deze locaties inzichtelijk te maken.

(Tekst gaat verder na foto/figuur)

Funderingsinspecties
Funderingsinspecties

Mocht uw woning of constructie op houten palen zijn gefundeerd, dan kan Inpijn Blokpoel ingenieurs ook hier onderzoek naar uitvoeren. Hiervoor is het ook nodig om een of meerdere inspectieputten te graven. Bij het onderzoek naar houten funderingspalen wordt onder andere de diameter van de funderingspaal vastgelegd en wordt de gehele funderingsconstructie visueel geïnspecteerd, beoordeeld en ingemeten (o.a. indien mogelijk afstanden tussen funderingspalen, afmetingen van schuifhout, langshout, metselwerk e.d.). De verschillende funderingselementen zullen zorgvuldig met foto’s worden vastgelegd. Verder wordt de houtkwaliteit van de funderingspalen vastgesteld door de indringdiepte van het funderingshout te bepalen met behulp van een inslaghamer “De Specht”. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek wordt ter plekke beoordeeld of er bijvoorbeeld laboratorium technisch onderzoek op het hout benodigd is.

De geotechnisch adviseurs bij Inpijn Blokpoel ingenieurs verzorgen een breed spectrum aan geotechnisch advies waaronder een passend advies over funderingsherstel. De funderingsinspectie is hierbij de eerste stap naar funderingsherstel.

Inpijn Blokpoel ingenieurs is geregistreerd in de erkenningsregeling van stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en voert alle funderingsinspecties uit conform de F3O Richtlijnen.

Naast een funderingsinspectie kan het raadzaam zijn om monitoring op de woning of de constructie uit te voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: