FUNDERINGSINSPECTIES

Bij het ontstaan van scheuren in bebouwing, evenals bijvoorbeeld vervormingen, klemmende deuren en ramen of een verzakkende vloer kan er wellicht een probleem in de fundering van het pand zitten. Door bijvoorbeeld slappe of zettingsgevoelige lagen onder de fundering kan een pand ongelijk vervormen.

Om hier inzicht in te krijgen kan het raadzaam zijn een funderingsinspectie uit te voeren. Inpijn Blokpoel ingenieurs graaft hiertoe inspectieputten ter plaatse van de buitengevel om de fundering in te meten en visueel te beoordelen. Daarnaast voeren we handboringen en handsonderingen uit ter plaatse van deze inspectieputten om de gesteldheid van de ondergrond op deze locaties inzichtelijk te maken. Ook kunnen wij onderzoek van houten funderingspalen uitvoeren.

De geotechnisch adviseurs bij Inpijn Blokpoel ingenieurs verzorgen een breed spectrum aan geotechnisch advies waaronder een passend advies over funderingsherstel. De funderingsinspectie is hierbij de eerste stap naar funderingsherstel.

Ons bureau geregistreerd in de erkenningsregeling van stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en voert alle funderingsinspecties uit conform de F3O Richtlijnen.

Funderingsinspecties
Funderingsinspecties