BODEMVOCHTMETINGEN

Bij de stabiliteit van een veenkade spelen een aantal zaken een rol. Een van deze zaken is de vochtigheid van het veen. Een laag vochtgehalte kan een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van een veenkade. Het vochtgehalte van veen (of andere grondsoorten) kan worden bepaald door een ongeroerd grondmonster in het veld te nemen en dit monster in het laboratorium in een oven te drogen (zie watergehaltebepaling). Nadeel van deze methode is dat hiervoor eerst een ongeroerd monster in het veld moet worden genomen en dat het vastgestelde watergehalte een momentopname is.

De toepassing van bodemvochtsensoren bieden hierin uitkomst. Deze sensoren worden ondergronds op de gewenste diepte aangebracht waarmee op een gewenste frequentie (bijvoorbeeld 6 maal per dag) de bodemvochtsituatie inzichtelijk wordt gemaakt. Inpijn Blokpoel ingenieurs presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse.