GRONDWATERMONITORING ON-SITE

Gedurende de bouwwerkzaamheden is het van belang dat de grondwaterstand wordt gemonitord. Dit kan van belang zijn om de theorie aan de praktijk te koppelen, door bijvoorbeeld een actuele grondwaterstand te kunnen koppelen aan de gemaakte berekeningen, ofwel om te verifiëren dat er binnen de grenzen van het monitoringsplan wordt gewerkt bij bijvoorbeeld de inzet van een bemaling.

De grondwatermonitoring kan worden verricht middels online sensors waardoor real-time online de grondwaterstand kan worden gemonitord. Dit geeft inzicht voor zowel de aannemer als de opdrachtgever.

Tevens is het mogelijk om alarmeringen in te stellen zodat tijdig kan worden bijgestuurd.