AKOESTISCH DOORMETEN BETONNEN FUNDERINGSPALEN

Hoewel het aanbrengen van een betonnen paalfundering in Nederland een begrepen proces is, zijn er diverse factoren die mogelijk kunnen leiden tot een verminderde functionaliteit van een funderingspaal.
Inpijn Blokpoel ingenieurs biedt u een economische en snelle methode voor het controleren van de integriteit van uw betonnen paalfundering: het akoestisch doormeten. Hiermee hebben wij meer dan 30 jaar ervaring.

Het akoestisch doormeten van betonen funderingspalen gebeurt met de zogenoemde ‘hamertje-tik’ methode, waarbij met een kunststof hamer een schokgolf in de funderingspaal wordt opgewekt. We meten de schokgolf nauwkeurig met een sensor op de kop van de paal, waardoor we tot uitspraken over de integriteit van de funderingspaal kunnen komen.
Vaak communiceert Inpijn Blokpoel ingenieurs met u al de volgende werkdag over de resultaten.
We voeren de metingen uit conform de CUR-aanbeveling 109:2013 “Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen”.

(Tekst gaat verder na foto/grafiek)

Akoestisch doormeten
Akoestisch doormeten

Bij in de grond gevormde betonnen funderingspalen kan het akoestisch doormeten van de funderingspalen pas na vijf dagen uitharden van de gebruikte beton plaatsvinden.
In het geval dat de voornoemde wachttijd van tenminste vijf dagen een probleem is, kan overwogen worden om de integriteit van uw betonnen paalfundering te controleren door een thermisch inspectie van funderingspalen uit te voeren. Voordeel van deze methode is dat het reeds na 18 uur mogelijk is om een uitspraak te doen over mogelijke verstoringen in de funderingspaal.

Bij een thermische inspectie wordt voorafgaand aan het maken van de funderingspaal temperatuur sensoren aan de wapening aangebracht. Door gedurende het uitharden van het beton accuraat de temperatuur te meten kan, door het vaststellen van verschillen in temperatuur, worden bepaald of er sprake is van insnoeringen of andere afwijkingen. Doordat het rijpingsproces van beton al bij het mengen start, is het reeds na 18 uur mogelijk uitspraak te doen over mogelijk verstoringen in de funderingspaal.

Mocht er naast de bovengenoemde kwaliteitscontroles een nog grotere grip op de werkzaamheden worden gezocht, dan kan Inpijn Blokpoel ingenieurs tevens hei- of boorbegeleiding aanbieden.