STANDARD PENETRATION TEST (SPT)

De Standard Penetration Test (SPT) kan worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-3:2005, doch wordt in Nederland nauwelijks of niet toegepast, wel in het buitenland.

Bij een SPT wordt in een boorgat een dikwandige holle buis met een diameter van 50,8 mm over een lengte van 450 mm de grond in geslagen. Het aantal benodigde klappen om de buis 150 mm in de grond te slaan wordt geteld. De som van het aantal klappen over het tweede en derde traject van 150 mm wordt de SPT- of N-waarde genoemd. Bij het uitvoeren van een SPT wordt tevens monstermateriaal verkregen, dit is echter verre van ongeroerd.

De nadelen van een SPT liggen voor de hand. Het is een sterk gedateerde test, die enkel discontinu en indirecte informatie geeft over de ondergrond. Correlaties met ondergrondparameters zijn er weliswaar legio, doch allen zijn van lage kwaliteit.

Het voordeel van een SPT is dat deze wereldwijd bekend is en uitgevraagd kan worden. Indien echter gekozen kan worden voor andere onderzoekstechnieken zoals sonderingen wordt hier sterk de voorkeur aan gegeven.