MOSTAB SONDERINGEN

Met een MoStab kunnen sonderingen worden uitgevoerd om snel een nagenoeg ongeroerd grondmonster te nemen op een vooraf bepaalde diepte, bijvoorbeeld om na te gaan of op grotere diepte een waterremmende bodemlaag aanwezig is. Hiermee kan worden voorkomen dat een diepe (duurdere) boring moet worden uitgevoerd.

Drukken peilbuizen

Met een sondeerunit kunnen ook peilbuizen op diepte worden gedrukt door gebruik te maken van een casing met verloren punt. Voordeel van deze methodiek is dat deze goedkoop en snel is. Nadeel is dat geen boorbeschrijving wordt verkregen.

Door de toepassing van speciale peilbuizen kan worden voldaan aan BRL SIKB 2100