CRS PROEF

Bij een CRS proef wordt er een grondmonster ingebouwd in een stalen ring welke zich in een cel bevindt waarin water om het monster heen onder druk gezet kan worden. Hiermee kan er voor gezorgd worden dan het monster tijdens de proef volledig is verzadigd. Deze conditie kan niet gegarandeerd worden bij een samendrukkingsproef. Nadat het monster volledig is verzadigd wordt ook bij een CRS proef een series van trappen toepast door de verticale belasting op het monster te verhogen of te verlagen of een fase waarin er geen belasting wordt toegepast maar de hoogte constant wordt gehouden (relaxatiefase). Tijdens de trappen wordt de belasting toepast terwijl er een constante zetting van het monster wordt gehanteerd.

De resultaten van de proef resulteren o.a. in de a,b,c-isotachen en Nen-Bjerrum parameters.

CRS
Constant Rate of Strain (CRS) proef resultaten conform ASTM D4186M