NEN-EN-ISO 14688: IDENTIFICEREN EN CLASSIFICEREN GROND

Sinds 2019 is de oude classificatie norm, de NEN 5104, komen te vervallen, en is vervangen door de NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN8990:2020. Deze is toegespitst op het maken van geotechnische grondbeschrijvingen door middel van visuele identificaties. Daarnaast is er een deel twee van de norm, NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN8991:2020, waarbij de identificaties kunnen worden gecomplementeerd door classificaties van de grond op basis van een serie indexproeven. Het  geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs is volledig ingericht om deze nieuwe norm toe te kunnen passen en al onze laboranten zijn hiervoor ook gecertificeerd via de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). Enkele van onze medewerkers in het laboratorium zijn ook aangesteld als docent tijdens de NEN-EN-ISO 14688 cursus van de VOTB, alsmede betrokken bij het ontwerp en inhoud van de cursus.

Door de overstap naar de NEN-EN-ISO 14688 norm merken wij dat er enkele veel voorkomende vragen zijn bij adviseurs en opdrachtgevers. Deze veel gestelde vragen hebben wij voor u op een rijtje gezet in de vorm van een Q&A. Daarnaast is er ook vraag naar hulpmiddelen bij het maken van een volledige identificatie. Deze hulpmiddelen zijn onder andere zandlinialen, potjes met (verdund) zoutzuur en loepjes. Wij helpen u graag verder indien u deze hulpmiddelen wil inzetten bij grondonderzoek. U leest hier wat het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs mogelijk voor u kunt betekenen.

Wilt u nog meer informatie over deze norm en het maken van grondbeschrijvingen dan kunt u zich ook aanmelden als geïnteresseerde voor een NEN-EN-ISO 14688 workshop gericht op adviseurs en projectmanagers geheel verzorg door Inpijn Blokpoel ingenieurs.

Identificatie grond