BEPALING KORRELVERDELING VAN 2 µm TOT 63 mm

Met een korrelverdeling kan het geotechnische laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs heel nauwkeurig de verdeling van de korrelgroottes van (zeer) grove of fijne grond voor u worden geanalyseerd. Deze korrelverdeling wordt gebruikt om de grond te classificeren en kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om de indicatieve doorlatendheid (k-waarde) van het materiaal te bepalen.

De korrelverdeling wordt uitgezet op een grafiek en vormt dan een curve, de zogenaamde zeefkromme. Als de zeefkromme steil is dan is er voornamelijk dezelfde korrelgrootte aanwezig, waardoor het zand makkelijk water doorlaat. Bij een geleidelijke zeefkromme, ook wel een s-curve genoemd, zijn er verschillende korrelgroottes aanwezig, met als gevolg dat de porositeit kleiner word. Dit heeft tot gevolg dat de grond een slecht doordringbare laag vormt en ook stevig gecompacteerd kan zijn.

(Tekst gaat verder na grafiek)

korrelverdeling
Korrelverdeling conform NEN-EN-ISO 17892-4

Bij het bepalen van een korrelverdeling worden deeltjes groter dan 63 µm en kleiner dan 63 µm gescheiden door het monster over een reeks zeven te schudden. Deeltjes kleiner dan 63 µm worden dan vervolgens gescheiden door een verschil in bezinksnelheid. De methodes voor het scheiden van deeltjes groter en kleiner dan 63 µm worden hier verder toegelicht.

Monsters gereed voor het uitvoeren van een korrelverdeling
Monster uitgieten over zeeftoren