FUNDERINGSHERSTEL

Schade aan een gebouw ontstaat veelal doordat delen van het gebouw aan verschillende vervormingen onderhevig zijn. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: houten palen waarvan de sterkte afneemt, afname van de sterkte van funderingsmetselwerk of extreem lage grondwaterstanden waardoor funderingen op staal extra vervormingen ondergaan. Daarnaast zijn oude funderingen niet berekend op basis van de huidige richtlijnen en normen. Voor de tweede wereldoorlog waren er vrijwel nooit sonderingen beschikbaar voor bouwwerkzaamheden. Het begrip “negatieve kleef” was onbekend en er werd op ervaring gebouwd. Hierdoor is het vaak niet goed vast te stellen wat de veiligheid is tegen bezwijken of vervormen van oude funderingen.

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft ruime ervaring om in dergelijke gevallen te adviseren op welke wijze funderingsherstel kan worden uitgevoerd, vaak in samenwerking met een constructiebureau. Hierbij wordt door ons een geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd waarbij de bodemopbouw wordt vastgesteld. Het onderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen en één of meer boringen. De sonderingen worden nabij de gevels van het pand en/of in het pand gemaakt. Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt hiervoor over meerdere soorten kleine sondeerunits.

Op basis van het grondonderzoek worden de diepte en de pakkingsdichtheid van de funderingszandlaag vastgesteld en kunnen de draagkracht en vervormingen van de nieuwe fundering worden berekend.

Bij een mogelijke werkwijze wordt de bestaande begane grondvloer verwijderd waarna nieuwe funderingspalen worden aangebracht. Voor het aanbrengen van de funderingspalen is vaak beperkte werkruimte aanwezig waardoor de palen met een kleine funderingsmachine moeten worden aangebracht. Veelal wordt gekozen voor schroefinjectiepalen of voor inwendig geheide stalen buispalen. Over de funderingspalen wordt een nieuwe constructieve vloer gestort die ingekast wordt in de wanden van het pand, zodanig dat de nieuwe palen het gehele pand gaan dragen.

In onderstaande afbeelding is een doorsnede van een pand weergegeven waarbij een fundering op staal is vervangen door een paalfundering.

Funderingsherstel
Funderingsherstel (bron: Funderingshandboek)