Update certificering NEN-ISO

Medio 2017 hebben diverse externe audits uitgewezen dat wij met ons kwaliteitssysteem, w.o. MVO beleid, inmiddels voldoen aan de laatst uitgebrachte normen, namelijk NEN-ISO 9001 en 14001 versie 2015. Hiermee is geborgd dat Inpijn-Blokpoel met haar kwaliteitssysteem weer geheel up-to-date is.