Versterking en ophogen Drontermeerdijk

In de periode december 2019 tot december 2021 heeft Boskalis in opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland in het kader van het IJsseldeltaprogramma de Drontermeerdijk in Flevoland versterkt en opgehoogd. De versterkings- en ophoogwerkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf de Roggebotsluis/N307 over een afstand van ca. 3 km in de richting van Elburg. De verhoging van de waterkering bedroeg ca. 2,7 m.

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de geotechnische uitvoeringsbegeleiding/site engineering voor Boskalis verzorgd.