Waterspanningsmetingen

Waterspanningsmeters worden onder andere geplaatst om de consolidatie en de stabiliteit van de ondergrond tijdens ophogingen te kunnen monitoren. Inpijn-Blokpoel verzorg het plaatsen van waterspanningsmeters en het monitoren van de waterspanningen.

Afhankelijk van de diepte kunnen waterspanningsmeters met behulp van een minirups of handmatig worden aangebracht.

De waterspanningsmeters worden aangesloten op een datalogger met GPRS modem welke de druksensoren van stroom voorzien en zorg draagt zorg voor automatische uitlezing en verzending van de metingen. De dataloggers worden vanaf kantoor geprogrammeerd waarbij een meetinterval van 1 maal per minuut tot 1 maal per dag kan worden ingesteld. Het verzenden van de meetdata kan eveneens op de gewenste frequentie worden ingesteld.

Verder is het bijvoorbeeld mogelijk om voor de waterspanningen of grondwaterstanden grens-waarden in te stellen zodat bij overschrijding van deze grenswaarden een alarmmelding per mail of sms wordt geactiveerd. De meetfrequenties van de verschillende druksensoren kunnen zon-der problemen op afstand worden gewijzigd.

De meetdata worden zowel in grafiekvorm als in tabelvorm gepresenteerd op een web-site van Inpijn-Blokpoel. De meetdata kunnen eveneens worden geëxporteerd naar een Exel-formaat. Aan de opdrachtgever zal een wachtwoord met inlogcode worden verstrekt zodat de meetdata kunnen worden ingezien of geëxporteerd.

presenstatie meetdata via web-portaal