Monitoring

In ons dichtbevolkte land wordt ondergronds bouwen steeds meer toegepast en dit brengt in bebouwde gebieden grote risico’s met zich mee. Door bijvoorbeeld het intrillen van damwanden, heiwerkzaamheden of grondwaterstandverlaging kan schade ontstaan aan belendende bebouwing.

Om stagnatie en schade(claims) te voorkomen heeft Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau een afdeling opgericht die gespecialiseerd is in het uitvoeren van geomonitoring. Het tijdig inzetten van geomonitoring legt de uitgangssituatie voor de aanvang van de werkzaamheden vast. Door te meten voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen veranderingen voor het ontstaan van constructieve schade worden vastgesteld en kan het uitvoeringsproces bijgesteld worden.