Grondonderzoek

Grondig en efficiënt. Dat zijn de kenmerken van ons geotechnisch onderzoek. Met meer dan 50.000 onderzoeken sinds de oprichting en even zoveel adviezen weten we waarover we praten. Daarmee garanderen we het meest optimale en efficiënte advies voor de meest uiteenlopende projecten, waaronder funderingen van gebouwen, waterkeringen en dijken, wegen en spoorwegen, pijpleidingen, tunnels, opslagtanks, bouwrijp maken van terreinen, en bouwputten.

Maar onze expertise is er ook voor het zettings- en vervormingsgedrag van constructies, geohydrologische studies voor onder andere bemalingen, infiltraties en kostenanalyses voor bouwputoplossingen, arbitragezaken, verzekeringskwesties en schade-analyses.

Daarbij hebt u een vaste senior adviseur, zodat we u zo doeltreffend mogelijk kunnen bedienen. Deze adviseur werkt intern samen met specialisten.

Vroeg overleg: veel besparen

Overleg in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een bouwproject is essentieel.

De mogelijkheden en onmogelijkheden van de bouwplek zijn dan snel inzichtelijk.

Ook voor het grondonderzoek kunnen we al een indicatie geven van de te verwachten bodemopbouw, gebruikmakend van ons uitgebreide sondeer-en boorarchief en geologische-en grondwaterkaarten.

Vroegtijdige onderkenning van mogelijke knelpunten bespaart kosten en voorkomt vertragingen.