Grondboringen voor aanleg Verbindingsweg Stompwijk

“Hoeveel zand is nodig op het tracé van de toekomstige Verbindingsweg Stompwijk om vanaf 2018 technisch gezien te kunnen starten met de aanleg? Om die vraag te kunnen beantwoorden vindt onderzoek plaats naar de voorbelasting van de weg. Een zwaar zandpakket op het tracé moet namelijk de tijd krijgen om in te klinken en ervoor zorgen dat de ondergrond stabiel genoeg is om de weg op aan te leggen.”

Lees hier het hele artikel

(foto Gemeente Voorburg)

Bron: http://www.voorburgsdagblad.nl/