Geotechnisch laboratorium

Ons geotechnisch laboratorium beschikt over zeer gespecialiseerd en moderne apparatuur waarmee wij grondgedrag zeer nauwkeurig kunnen analyseren door middel van classificatieproeven en proeven ter bepaling van de mechanische eigenschappen. Projecten waarbij grondgedrag centraal staat en waarvoor wij een groot aandeel van de benodigde data aanleveren zijn o.a.: waterkeringen, windmolenparken, bemalingen, wegenbouw.

Wat doen we?

In het laboratorium kennen we twee typen onderzoek:

 • Classificatieproeven
 • Bepaling mechanische eigenschappen

Classificatieproeven

 • Grondclassificatie van geroerde en ongeroerde monsters
 • Nat en droog volumegewicht
 • Watergehalte
 • Soortelijk gewicht
 • Organische stof en kalkgehalte
 • Korrelverdeling
 • Consistentiegrenzen volgens Atterberg
 • Proctorproef
 • Falling en Constant head proef
 • Erosieklasse

Proeven ter bepaling van de mechanische eigenschappen:

 • Samendrukkingsproef
 • Constant Rate of Strain proef
 • Triaxiaalproef (drained en undrained)
 • Direct Simple Shear proef
 • Torvane (handvinproef)
 • Penetrometer-proef