Monitoring

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld met grote opgave voor zich met betrekking tot nieuwbouw, natuur en leefomgeving. Deze vraagstukken vragen om een geïntegreerde aanpak voor het vaststellen en mitigeren van risico’s op en rondom uw bouwproject. Het vooraf identificeren en gedurende de werkzaamheden monitoren van de diverse werkzaamheden leidt tot een vermindering van faalkosten en voorkomt stagnatie.

Inpijn Blokpoel ingenieurs voorziet in alle omgevingsmonitoringswerkzaamheden om uw project zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Naast omgevingsmonitoring geven wij u ook graag advies in het identificeren van de mogelijke omgevingsbeïnvloeding als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. Inpijn Blokpoel ingenieurs kan u het volledige spectrum van geotechnisch gerelateerde werkzaamheden aanbieden, waardoor al in een vroeg stadium mitigerende maatregelen genomen kunnen worden en de monitoring gedurende het project precies is afgestemd op de klantvraag evenals eventuele resterende risico’s.

Naast monitoring voorziet Inpijn Blokpoel ingenieurs tevens in het verzorgen van kwaliteitscontroles in het veld. Ons bureau is inzetbaar als onafhankelijke derde partij of om aanvullende expertise, Inpijn Blokpoel ingenieurs biedt ondersteuning zowel in het veld als op kantoor. Hierbij kan worden gedacht aan een controle van een aangebrachte grondverbetering voor een woning, heibegeleiding voor windparken, plaatdrukproeven voor distributiecentra of het akoestisch doormeten van funderingspalen.

Als maatschappij is het belang van inzicht in de grondwaterstand essentieel. Met de komende uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en een steeds dichter bebouwd land is het kunnen monitoren van de grondwaterstanden bij ieder project van grote waarde. Inpijn Blokpoel ingenieurs biedt de mogelijkheid voor zowel lange termijn monitoring over meerdere jaren, tot kortere projectgestuurde monitoring bij de toepassing van bemalingen of waterkeringen.
Deze grondwatermonitoring wordt voorzien door middel van uitgebreide meetnetten in peilbuizen, al dan niet inzichtelijke gemaakt middels een online portal. Tevens worden waterspanningsmetingen toegepast wanneer er sprake is van risico’s op opbarsten of de waterspanning in dieper gelegen lagen inzichtelijk gemaakt moet worden.

Onze specialismen op deze gebieden zijn:

Meer info?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

Henk

Henk Bardoel

CONTACTPERSOON MONITORING