Materieel

(Onderaan de video bevindt zich een keuzemenu)

Sondeermaterieel

Voor het uitvoeren van sonderingen heeft Inpijn Blokpoel ingenieurs de beschikking over een breed assortiment aan materieel

Boormaterieel

Voor het uitvoeren van mechanische boringen heeft Inpijn Blokpoel ingenieurs de beschikking over een breed assortiment aan materieel

Onderzoek vanaf water

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan voor u grondonderzoek uitvoeren op binnenwateren. Hiervoor maken wij gebruik van pontons van derden.