SONDERINGEN MET GELEIDBAARHEIDSMETING

EC-sondering

Met een EC-sondering wordt de elektrische geleidbaarheid gemeten van de ondergrond. Aan de hand van de elektrische geleidbaarheid kan meer inzicht worden verkregen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en/of het chloride gehalte (ligging grens zoet-/zoutwater)

Sondering met conusweerstand, plaatselijke wrijving, wrijvingsgetal en helling conform NEN-EN-ISO 22476-1.
Elektrische geleidbaarheidsmeting met conusweerstand, elektrisch doorlatingsvermogen, geleidbaarheid en temperatuur.