SONDERINGEN MET DIJKENCONUS

Een “dijkenconus” is een zeer nauwkeurige conus met een meetonnauwkeurigheid van 7,5 kPa (ruim 4 keer nauwkeuriger dan een klasse 1 conus) met een a-factor van 0,99. Dit laatste betekent dat de conusweerstand niet behoeft te worden gecompenseerd voor de waterspanning. De dijkenconus kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond te kunnen bepalen.