SEISMISCHE SONDERINGEN

Seismische sonderingen worden uitgevoerd indien meer inzicht gewenst is in het dynamisch gedrag van de ondergrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwerp van funderingen in aardbevingsgevoelige gebieden, maar ook voor dynamisch belaste funderingen zoals machinefundaties of windturbines. Ook bij het bepalen van de verwekingsgvoeligheid van de ondergrond (zinvol in aardbevingsgebieden of bij het bepalen van de kans op zettingsvloeiing bij onderwatertaluds) kunnen seismische sonderingen zinvol zijn.

Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft een methodiek ontwikkeld waarbij de benodigde hamerslag automatisch en gecontroleerd kan worden gegeven. Het voordeel hiervan is dat de onregelmatigheden ten gevolge van een ongecontroleerde hamerslag kunnen worden geëlimineerd. Bovendien is het veel minder belastend voor de medewerkers.

Sondering met conusweerstand, plaatselijke wrijving, wrijvingsgetal en helling conform NEN-EN-ISO 22476-1.
Seismisch signaal links en rechts.
Geschatte schuifgolfsnelheid, geschatte volumegewicht en geschatte dynamische schuifmodulus.
Sondering met conusweerstand, plaatselijke wrijving, wrijvingsgetal en helling conform NEN-EN-ISO 22476-1 en gemiddelde schuifgolfsnelheid en dynamische schuifmodulus inclusief bandbreedte.