MAGNETOMETER METINGEN

Dit type sonderingen wordt veelvuldig gemaakt om Niet Geëxplodeerde Explosieven (NGE) op te sporen, danwel aan te tonen dat deze niet aanwezig zijn.

Magnetometer sonderingen kunnen echter ook worden ingezet om de lengte van een stalen damwand of funderingspalen te bepalen.

Magnetometing in X-richting (zwart), Y-richting (groen), Z-richting (blauw) en de resulterende richting (rood).