VALCONUSPROEF

In het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs kunnen we gebruik maken van het valconusproef voor het bepalen van de indicatieve ongedraineerde schuifsterkte van de grond. De methode die we hiervoor volgen staat beschreven in de NEN-EN-ISO 17892-6.

Het bepalen van de ongedraineerde schuifsterkte kan op zowel geroerd als ongeroerd materiaal worden uitgevoerd. Uiteraard levert de proef op geroerd materiaal een andere waarde op dan op ongeroerd materiaal. De in-situ ongedraineerde schuifsterkte is beter te vergelijken met de uitkomsten van de proef op een ongeroerd materiaal. Het bepalen van deze indicatieve waarde is een mooie aanvulling bij een proevenverzameling waarin bijvoorbeeld ook triaxiaalproeven zijn voorzien.

Fallcone apparaat