Bedrijfsprofiel

Inpijn-Blokpoel Ingenieurs is gespecialiseerd in het leveren van geotechnisch en milieutechnisch onderzoek en advies.

Met de nieuwste technieken voeren wij veldonderzoek uit om de ondergrond nauwkeurig in kaart te brengen, onderzoeken wij de bijbehorende geotechnische eigenschappen, monitoren wij veranderingen onder en aan het oppervlak, en verzorgen wij gedetailleerde geotechnisch en geohydrologisch adviezen. Vanuit vier vestigingen verspreid door het land opereren wij door heel Nederland maar ook daarbuiten zoals in Duitsland, België en Engeland.

Doordat we meer dan 40 jaar ervaring hebben en over een team van hoogopgeleide ingenieurs beschikken hebben wij alle denkbare geo- en milieutechnische kennis die noodzakelijk is om het juiste advies te geven.

Wij werken aan zeer diverse opdrachten voor grond-, weg- en waterbouw voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, grote ingenieursbureaus, bouwbedrijven, corporaties, industrie en particulieren.

Onderzoek en advies door Inpijn-Blokpoel Ingenieurs betekent een grondig en kostenbesparend advies dat veel verder gaat dan standaard normen en tabellen. Met onze aanpak verzekert u zich van:

  • Snelle en grondige dienstverlening
  • Eén aanspreekpunt met een senior adviseur
  • Genuanceerd advies dat u kosten bespaart in het bouwproces

Missie Inpijn-Blokpoel ingenieurs

IB levert het fundament om in een veilig, gezond en duurzaam klimaat te kunnen wonen, leven en/of werken.

Visie IB

IB onderscheidt  zich in de (mondiale)markt met specialistische kennis in het vakgebied van geo- en milieutechniek en levert kwalitatief hoogwaardig diensten hetgeen is gefundeerd op jarenlange kennis, ervaring en ontwikkeling.
Door een soepele samenwerking tussen medewerkers onderling en opdrachtgevers kan IB kundig in spelen op nieuwe en/of complexe vraagstukken.

Kernwaarden

  • Kwaliteit: kennis, ervaring, kwaliteiten van mensen inzetten. Marktpartijen eisen steeds hogere kwaliteit van resultaten.
  • Kennis & Ontwikkeling: zonder kennis geen bestaansrecht. Persoonlijke ontwikkeling voor het personeel.
  • Collegialiteit: samenwerking, vriendschap, kwaliteiten in elkaar naar boven halen, het vertrouwen hebben dat we met elkaar het beste voor hebben. mooie in de ander zien.
  • Klantgerichtheid: niet alleen doen wat de klant vraagt, juist nu van toegevoegde waarde zijn voor de klant. Niet alleen de standaard rekensom maken, maar meer je afvragen van wat de klant nu echt wil.

Deze kernwaarden zullen alle medewerkers dagelijks moeten uitdragen
We gaan deze visie met haar kernwaarden gezamenlijk nastreven en als anker laten fungeren voor een toekomst bestendig beleid voor de komende jaren.

Een koers waarin ieder zijn of haar kwaliteiten laat gelden hetgeen ten goede komt aan jezelf, aan onze afnemers en aan de maatschappij in zijn algemeen.
Een koers waarbij we de persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor een onderlinge positieve en vruchtbare samenwerking op Sonar niveau, als één vestiging. Van elkaar leren, elkaar ondersteunen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze diensten en er iets moois van maken.