Zoekresultaten voor

Omgevingsbeïnvloeding

OMGEVINGSBEÏNVLOEDING Bouwputten en bouwplaatsen Als gevolg van geotechnisch en/of geohydrologische werkzaamheden kan vervorming van of in de ondergrond optreden. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de volgende aspecten: Maaiveldzetting als gevolg van trillingen door het trillend aanbrengen van damwanden of heien van palen. Maaiveldzetting als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand voor een bemaling….

Omgevingsbeïnvloeding

OMGEVINGSBEÏNVLOEDING Infrastructuur en bouwrijp maken Als gevolg van ophogingen, bijvoorbeeld voor een dijkversterking, de aanleg van infrastructuur of het bouwrijp maken van een terrein, ontgravingen, bijvoorbeeld voor bouwputten, of grondwaterstandverlagingen kunnen vervormingen in de ondergrond optreden. Voornoemde aspecten veroorzaken een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische…

Onderzoek vanaf water

Onderzoek vanaf water Inpijn Blokpoel ingenieurs kan voor u grondonderzoek uitvoeren op binnenwateren. Hiervoor maken wij gebruik van pontons van derden. Op deze pontons installeren we het voor het project benodigde sondeer- of boormaterieel. Op dit filmpje is te zien hoe een Rups-Truck van Inpijn Blokpoel ingenieurs op een ponton wordt gehesen om in de…

Boormaterieel

Boormaterieel Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt voor het uitvoeren van mechanische boringen over het volgende materieel: Nordmeyer DSB-0 rups: 1 stuk. Nordmeyer DSB-0/3 rups: 1 stuk. Wizard 1C rups: 1 stuk. Geoprobe 6620 DT rups: 1 stuk. Geoprobe tractor: 1 stuk. Wirth bandenwagen: 1 stuk.

Sondeermaterieel

Sondeermaterieel Voor het uitvoeren van sonderingen heeft Inpijn Blokpoel ingenieurs de beschikking over het volgende materieel: Rups-Truck: 8 stuks. Bandenwagen: 1 stuk. Midirups 11 ton: 1 stuk. Minirups 4 ton: 1 stuk. Minirups 3 ton: 1 stuk. Demontabel apparaat: 1 stuk. Nordmeyer GTR 830 slagsondeerunit: 2 stuks. Nordmeyer LMSR-VK slagsondeerunit kruiwagen: 1 stuk. Op dit…

Woningen

WONINGEN De fundering van een woning is het deel dat je niet ziet, maar waarvan je wel de effecten ziet als het niet goed is uitgevoerd. De beste manier om een fundering uit te voeren is afhankelijk van het ontwerp van de woning, van de grondopbouw ter plaatse van de bouwlocatie en van de omgeving….

Bedrijfsbebouwing

BEDRIJFSBEBOUWING Een bedrijfsgebouw bestaat veelal uit een bedrijfshal en/of een kantoor, waarbij door grote overspanningen sprake kan zijn van grote belastingen voor de dragende constructie. Binnen een bedrijfshal wordt de begane grondvloer veelal constructief los gehouden van de dragende constructie. Als verdiepte elementen worden soms laad- en loskuilen gerealiseerd. Zowel voor de dragende constructie als…

Logistieke centra

LOGISTIEKE CENTRA Inpijn Blokpoel ingenieurs is betrokken geweest bij de realisatie van vele tientallen logistieke centra in Nederland maar ook in Denemarken, Duitsland en Groot Brittannië. Daarbij hebben we niet enkel de uitvoering van het geotechnische grondonderzoek en de geotechnische advisering verzorgd maar ook tijdens de realisatie de kwaliteitsbewaking voor onze rekening genomen. Logistieke centra…

Omgevingsbeïnvloeding

OMGEVINGSBEÏNVLOEDING Bemalingen Als gevolg van (geohydrologische) werkzaamheden, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand voor een bemaling, kan vervorming van of in de ondergrond optreden. Voornoemde aspect veroorzaakt een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische vondsten in de ondergrond, (funderingen van) bebouwing of waterkeringen. Afhankelijk van…

Hoogbouw

HOOGBOUW Bij hoogbouw kan sprake zijn van hoge belastingen die vanuit het gebouw moeten worden overgedragen naar de ondergrond. In een funderingsadvies wordt door Inpijn Blokpoel ingenieurs de best mogelijke funderingswijze geadviseerd. Op basis van het funderingsadvies, zowel bij een fundering op staal of op funderingspalen, kan een constructeur het funderingsplan verder uitwerken in de…