De nieuwe regeling 2005

Rechtsverhouding opdrachtgever–architect,
ingenieur en adviseur
DNR 2005