Akoestisch doormeten palen

Met akoestisch doormeten kunnen we de kwaliteit controleren van reeds in de grond gebrachte palen. Met deze meetmethode kunnen we gebreken detecteren zoals diametervariaties, scheuren, breuk en insluitingen. Verder is in zekere mate de lengte van de palen na te gaan.

 

Wanneer van toepassing?

Wij adviseren om alle funderingspalen binnen het bouwproject door te meten. De volgende omstandigheden geven aanleiding om de kwaliteit van specifieke palen middels akoestisch doormeten na te gaan:

  • Het plotseling teruglopen van de kalender; paalbreuk is mogelijk
  • Het tijdens het heien verlopen van één of meerdere palen; ernstige scheurvorming is niet uitgesloten
  • Grote verschillen tussen het theoretisch en werkelijk betonverbruik bij in de grond gevormde palen; gevolg insnoeringen en/of verdikkingen
  • Mixerwisselingen bij de productie van avegaarpalen; mogelijk insnoeringen
  • Taludafschuiving nabij palen; kans op paalbreuk mogelijk
  • Zwaar materieel dat in de bouwput heeft gewerkt na het maken van de palen; paalbreuk is mogelijk

 

Hoe werkt het?

Aan de computer is een versnellingsopnemer gekoppeld. De gemeten signalen zijn direct te zien op het display en ter plekke te beoordelen of door te sturen per e-mail. Bij de meting gebruiken we een kunststof hamer die een compressiegolf opwekt die door de paal loopt met een snelheid afhankelijk van de dichtheid en de elasticiteitsmodulus. Deze modulus is afhankelijk van de ouderdom van het beton. Voor een betrouwbare meting is een ouderdom van vijf dagen gewenst. De computer registreert eventuele discontinuïteiten in de paaldoorsnede en deze wordt uiteindelijk omgezet naar een lengteschaal.

Onze geotechnisch adviseurs kunnen op basis van de verkregen meetresultaten een uitspraak doen over de kwaliteit van de aangebrachte palen.