Bouwputten

Het realiseren van een bouwput, vooral in stedelijke gebieden, is een niet te onderschatten kostbaar en complex werk. De bouwput is een risicovol onderdeel van het bouwproject met aspecten die kunnen leiden tot aanzienlijke overschrijding van zowel de bouwtijd als de bouwkosten. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig te starten met geotechnisch en milieukundig onderzoek, het laten opstellen van een (oriënterend) bouwputadvies en het aanvragen van bemalings- en lozingsvergunningen. Hierdoor zijn we in staat om in een vroeg stadium de te nemen voorzieningen en de te maken kosten in beeld te brengen. Zo voorkomt u vertragingen en financiële tegenvallers.

 

Inpijn-Blokpoel heeft alles in huis om geotechnische en milieukundige aspecten die bij een bouwput aan de orde komen, uit te voeren: van geotechnisch en milieukundig veldwerk of onderzoek tot diverse metingen en vergunningsaanvragen.