Laboratorium

Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau beschikt over een uiterst modern uitgerust geotechnisch laboratorium. Het geotechnisch laboratoriumonderzoek vormt met het veldwerk de basis voor onze grondige adviezen. In het laboratorium houden we onderzoek voor eigen adviesopdrachten en in opdracht van derden, zoals overheden, ingenieursbureaus en andere particuliere bedrijven. We zijn ISO-9001 gecertificeerd. De laboratoriumproeven worden uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of RAW-richtlijnen.

 

Wat doen we?

In het laboratorium kennen we twee typen onderzoek:

 • Classificatieproeven
 • Bepaling mechanische eigenschappen

Download onze folder

 

Classificatieproeven

 • Monsterclassificatie
 • Nat en droog volumegewicht
 • Watergehalte
 • Korrelverdeling door zeving en/of bezinken
 • Consistentiegrenzen volgens Atterberg
 • Proctorproef
 • Falling head proef

Korrelverdeling
De korrelverdeling van materiaal groter dan0,063 mm wordt uitgevoerd door middel van zeving. De korrelverdeling van kleiner materiaal kan worden verkregen door middel van bezinking (areometer- of hydrometerproef).

 

Consistentiegrenzen volgens Atterberg
Cohesieve grond heeft drie consistenties: vast, plastisch en vloeibaar. De overgang van het plastische gebied naar het vloeibare gebied noemt men de vloeigrens. De overgang van het plastische naar het vaste noemt men de plasticiteitsgrens.

 

Proctorproef
De dichtheid van zand na het verdichten is onder andere afhankelijk van het watergehalte. Met een proctorproef wordt het watergehalte bepaald waarbij de maximale dichtheid wordt verkregen.

 

Falling head proef
De waterdoorlatendheid van slechtdoorlatende grond is afhankelijk van het spanningsniveau. Daarom worden de monsters ingebouwd in een samendrukkingsapparaat waarbij het gewenste spanningsniveau wordt aangebracht. Nadat het monster is geconsolideerd wordt de doorlatendheid bepaald met de falling head proef.

 

Proeven ter bepaling van de mechanische eigenschappen

 • Torvane (handvinproef)
 • Pocket penetrometer
 • Samendrukkingsproef
 • Triaxiaalproef

 

Torvane en pocket penetrometer
De torvane en pocket penetrometer zijn kleine handapparaten waarmee eenvoudig de ongedraineerde schuifsterkte kan worden bepaald.

 

Samendrukkingsproef
Bij de samendrukkingsproef wordt de grootte en snelheid van de samendrukking bepaald van een in een cilindrische houder geplaatst monster. Het monster wordt in stappen verticaal belast waarbij iedere stap minimaal 24 uur duurt. Een standaard proef bestaat uit 5 trappen waarbij twee belastingtrappen lager en drie trappen hoger zijn dan de in-situ spanning. Daarnaast is het mogelijk extra trappen of ontlastingstrappen aan te brengen. De parameterbepaling kan worden uitgevoerd conform Koppejan, Bjerrum, Casagrande en Taylor.

 

Triaxiaalproef
Bij een triaxiaalproef wordt een cilindervormig grondmonster beproefd terwijl het is omhuld door een rubber vlies. Bij uitvoering van ongeconsolideerde proeven consolideren we het monster op het gewenste spanningsniveau voordat een constante vervormingssnelheid wordt opgelegd waarbij de optredende kracht wordt gemeten. Een proef wordt uitgevoerd bij drie spanningsniveaus.

 

De volgende parameters kunnen onder andere worden bepaald:

 • Effectieve hoek van inwendige wrijving
 • Effectieve cohesie
 • Gedraineerde of ongedraineerde E-modulus

 

In het laboratorium kunnen we de volgende triaxiaalproeven uitvoeren:

 • UU: ongeconsolideerd, ongedraineerd
 • CU: geconsolideerd, ongedraineerd
 • CD: geconsolideerd, gedraineerd