Boren

Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau beschikt over een uitgebreid scala van boormaterieel. Met grondboringen krijgen we inzicht in de opbouw en samenstelling van de bodem. We bepalen de laagopbouw, korrelgrootte, kleur, geurafwijking en stijghoogte van het grondwater nauwkeurig. Verder onderzoek naar de eigenschappen van de grondmonsters vindt plaats in het eigen geotechnisch laboratorium.

De pulsboringen voor geotechnisch onderzoek voeren we uit conform NEN 5119, classificatie vindt plaats volgens NEN 5104 en het plaatsen van peilbuizen conform NEN 5120. Voor pulsboringen en het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van milieukundig onderzoek houden we de procedure aan zoals beschreven in NEN 5766.

 

Hoe werkt het?

Van elke laag en op regelmatige diepte nemen we geroerde monsters. In het eigen laboratorium classificeren we deze nogmaals ter controle. Met zogenaamde Ackerman-steekapparatuur worden in roestvrijstalen bussen (400 mm) of in bussen met PVC-lining (1000 mm) ongeroerde grondmonsters gestoken. Grond- en watermonsters voor milieuonderzoek worden in het veld gecodeerd, voorzien van een barcode en geconditioneerd bewaard.

 

Wat doet Inpijn-Blokpoel nog meer?

  • Methode Hooghoudt of Single-well
  • Terra-Index
  • Afvoer
  • Pompproeven

 

Methode Hooghoudt of Single-well

Met één van deze methoden is het mogelijk de waterdoorlatendheid in het veld te bepalen.

 

Terra-Index

De boorgegevens worden in het veld via Terra-Index ingevoerd en kunnen daardoor digitaal worden aangeleverd.

 

Afvoer vrijkomende grond en grondwater

De uit het boorgat vrijkomende grond en/of grondwater wordt standaard ter plaatse achtergelaten. Eventueel wordt de grond en het grondwater opgeslagen en afgevoerd in containers. Dit kan voorkomen bij milieuonderzoek.

 

Pompproeven

Deze hebben tot doel de geohydrologische parameters te bepalen voor berekeningen van bemalingen en de invloed daarvan op de omgeving.