Sonderen

Het sonderen is tegenwoordig vergaand geautomatiseerd. Het computersysteem registreert en verwerkt de meetgegevens van de sonderingen direct volledig automatisch en slaat ze op. Inpijn-Blokpoel beschikt dan ook over de meest moderne apparatuur, werkt conform het ISO-9001 kwaliteitssysteem en volgens NEN 5140.

De elektronische meetinstrumenten in de sondeerconus kunnen behalve de puntweerstand ook de hellingshoek van de conus, de plaatselijke wrijvingsweerstand, de bodemtemperatuur, de elektrische geleidbaarheid en/of de waterspanning registreren. Meetgegevens worden via een meetkabel of geluidssignalen naar de computer gestuurd.

Voor het uitvoeren van sonderingen beschikken wij over passend materieel voor alle terreinen: 6x6- en rupsvoertuigen voor onderzoek in (ruw) terrein, mini-rupsvoertuigen voor onderzoek in beperkt toegankelijke ruimtes, en demontabele toestellen voor bijvoorbeeld binnenplaatsen of inpandig onderzoek.

 

Wat doet Inpijn-Blokpoel nog meer?

  • Elektrische waterspanningmeters
  • Minifilters plaatsen
  • Bentonietspoeling
  • Grondonderzoek te water

 

Elektrische waterspanningsmeters

Met een sondeerwagen kunnen we BAT® waterspanningsmeters plaatsen, waarmee we onbemand en continu de absolute waterspanning registreren. Het BAT®-systeem heeft vele voordelen zoals de mogelijkheid tot loskoppelen van de sensoren, het terugwinnen van de sensoren voor een volgend project en het maandenlang onbemand registreren van de waterspanningen.

 

Minifilters plaatsen

Regelmatig plaatsen we minifilters om het grondwaterniveau te registreren. Deze worden op de gewenste diepte gedrukt met holle sondeerbuizen vanuit een sondeerwagen. Eenmaal op diepte worden de sondeerbuizen getrokken en blijft de peilbuis achter.

 

Bentonietspoeling/afdichten

Het afdichten van sondeergaten in waterremmende lagen is vaak gewenst. Bijvoorbeeld om verspreiding van verontreinigd grondwater tegen te gaan of het vermijden van wellen in een bouwput. Om een betrouwbare afdichting te krijgen sonderen we in deze situatie kabelloos. De ruimte in de holle sondeerstangen kan nu worden benut om bentoniet in de bodem te pompen voor een betrouwbare afdichting. Bij de kabelloze sondeertechniek worden de meetsignalen van de sondeerconus met behulp van geluid naar de cabine gestuurd.

 

Grondonderzoek te water

Het uitvoeren van onderzoek te water vereist speciaal aangepast materieel en ook voor een deel aangepaste procedures. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met dit onderzoek. De technische inbreng is van ons, het drijvend materieel huren we in.