Renovatie en uitbreiding van woonhuis in Lisse​

Geotechnisch onderzoek en advies.

In Lisse wordt een bestaand woonhuis gerenoveerd en uitgebreid. Het te renoveren deel van de woning is op staal gefundeerd en is niet voorzien van een kelder. Ook in de nieuwe situatie zal de woning op staal worden gefundeerd, waarbij enkele nieuwe funderingselementen zullen worden aangebracht.

De uitbreiding zal nagenoeg geheel worden voorzien van een kelder, welke zal worden voorzien van een zwembad. De kelder zal worden uitgevoerd als een afzinkkelder met onderwaterbeton. De afzinkkelder en het onderwaterbeton zullen worden gekoppeld aan funderingspalen welke zowel op druk als op trek worden belast.

Voor dit project zijn door ons bureau de volgende werkzaamheden verricht:

  • Geotechnisch onderzoek bestaande uit sonderingen, handboringen, grondwatermonitoring en onderzoekgrondwaterkwaliteit
  • Berekening evenwichtssituatie onderwaterbeton
  • Berekening evenwichtssituatie kelderconstructie
  • Fundering op palen voor de uitbreiding
  • Fundering op staal voor de renovatie
lisse_f1