Primark Tilburg

Het uitvoeren van geotechnisch onderzoek en het verrichten van geotechnisch advies voor de fundering en de bouwput.

In de zomer van 2016 is begonnen met de nieuwbouw van een nieuw, onderkelderd, winkelplan van Primark in het centrum van Tilburg. Inpijn Blokpoel ingenieurs heeft het geotechnisch onderzoek uitgevoerd en het geotechnisch advies verricht voor de fundering en de bouwput. Tevens wordt door ons bureau de geotechnische monitoring van de omgeving uitgevoerd.

De kelder is uitgevoerd binnen een geheel met een soilmixwand omsloten bouwput waarbinnen de grondwaterstand stand is verricht met bemaling bestaande uit 2 deepwells. De nieuwbouw is vervolgens op staal gefundeerd.

primark_tilburg