Onderwijs- en Zelfstudiecentrum Tilburg University

Op de campus van Tilburg University wordt het nieuwe Onderwijs- en Zelfstudiecentrum gerealiseerd. Het gebouw heeft een grondvlak van ca. 4.600 m2 en wordt over een oppervlak van ca. 900 m2 onderkelderd.

In het kader van het onderwerp heeft Inpijn Blokpoel ingenieurs het geotechnisch onderzoek en geotechnisch advies verzorgd. Tevens heeft ons bureau tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden de geotechnische monitoring uitgevoerd. De monitoring bestond uit het verrichten van trillings-, deformatie- en grondwaterstandsmetingen.

De nieuwbouw is gefundeerd op prefab betonpalen. De kelder is uitgevoerd binnen een volledig met een damwand omsloten bouwput. Voorafgaand aan het heiwerk is een heiproef uitgevoerd om de haalbaarheid van het aanbrengen van prefab palen te beoordelen.