De Efteling: Baron 1898

Funderingsadvies, bouwputadvies, geotechnisch onderzoek, grondwatermonitoring.

Voor 2015 werkt de Efteling aan een nieuwe attractie. Dit wordt een zogenaamde dive-coaster, met de naam Baron 1898. Zoals gebruikelijk in de Efteling is er aan de attractie een verhaal gekoppeld: een hebzuchtige mijnbaron heeft een goudader gevonden in het zuiden van het land. Daar wil hij zoveel mogelijk goud uit de grond halen, maar de vruchtbare grond aldaar wordt beschermd door de Witte Wieven. De mijnbaron roept zijn mijnarbeiders op hem te helpen en belooft hen gouden bergen. Tijdens de rit wordt duidelijk dat de Witte Wieven uit alle macht proberen de gouddelving te saboteren.

Voor dit project hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:

  • Advies voor een bouwput voor een 10 m diepe tunnel (soilmixwand, onderwaterbeton, trekankers en plaatselijk een aantal dragende soilmixpanelen)
  • Funderingsadvies voor het opstapgebouw (fundering op staal)
  • Funderingsadvies achtbaan (fundering op avegaarpalen)
  • Fundering voetgangersbruggetje
  • Damwand van een beschoeiing langs een vijver (houten damwand, verankerd schroefankers)
  • Onderzoek (4 sonderingen tot 40 m, 15 sonderingen van 25 m, 2 boringen tot 25 m – maaiveld)
  • Monitoring grondwaterstand met dataloggers
zijaanzicht_baron