Coloradoviaduct Maasvlakte

In het kader van de herinrichting van het kruispunt Europaweg/Coloradoweg op de Maasvlakte wordt momenteel door MNO een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd.

De kruising bestaat uit toeritten in de vorm van gewapende grond en kunstwerken in gewapende beton.

Door Inpijn Blokpoel ingenieurs is in opdracht van Wagemaker BV en MNO het geotechnisch ontwerp van de funderingen van ondersteuningsconstructies verricht. Tevens zijn zettingsanalyses uitgevoerd van de gewapende grondlichamen. Ook is de stabiliteit en verankering beschouwd van de enkele honderden strekkende meters soilmixwand die naast de gewapende grondlichamen zijn aangebracht.

colorado1