Geotechnical Laboratory Testing

Professioneel en modern uitgerust geotechnisch laboratorium

Inpijn Blokpoel ingenieurs beschikt over een geotechnisch laboratorium dat met zeer gespecialiseerde en moderne apparatuur het grondgedrag zeer nauwkeurig kan analyseren. Het analyseren van de geotechnische eigenschappen van de ondergrond op uw projectlocatie kan door middel van identificatie van de grondlagen, classificatieproeven en sterkteproeven ter bepaling van de mechanische eigenschappen. Projecten waarbij grondgedrag centraal staat en waarbij wij een groot aandeel van de benodigde data aanleveren zijn o.a.: waterkeringen, windmolenparken, bemalingen, infrastructuur en (hoog-)bouw.

Alle proeven en classificaties worden voor u uitgevoerd volgens de geldende normen. Met onze expertise en kennis leveren wij ook een substantiële bijdrage aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) om de theorie en praktijk nog beter op elkaar te laten aansluiten. Dit zorgt er ook voor dat wij goed met u kunnen meedenken over het scala aan proeven dat u het beste kunt laten uitvoeren.

Download onze folder voor een overzicht van de mogelijkheden die het geotechnisch laboratorium te bieden heeft. Ook kunt u via dit filmpje een indruk krijgen van ons geotechnisch laboratorium en hoe monsters worden verwerkt door de laboranten.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden en werkzaamheden van het laboratorium neem dan contact met ons op: lab@inpijn-blokpoel.com.

LabAlgemeen

Identificaties van grondmonsters

Aan de hand van grondmonsters kan het laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs de beschrijving van de grondsoorten en lagen gedetailleerd uitwerken. Dit is één van de belangrijkste aspecten van geotechnisch grondonderzoek. Onze laboranten hebben vele jaren ervaring met het beschrijven van de grondlagen en werken sinds 2019 ook volledig conform de eisen van de geotechnische norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+8990:2020. Onze laboranten zijn sinds 2019 allemaal gecertificeerd om de identificaties van de grondlagen volgens deze norm volledig uit te voeren. Enkele van onze laboranten zijn ook gecertificeerd om boormeesters en andere laboranten Nederland breed op te leiden tijdens de NEN-EN-ISO 14688 cursus van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek. 

Afhankelijk van het type grondmonster (liner, Akkerman steekbus, etc) worden de monsters met de hoogst mogelijke en gewenste detail beschreven. Een deel van ons laboratorium is hierop volledig toegespitst en verzekert voor u een snelle doorloop van de diverse identificaties. Als eindproduct kunt u een compleet pakket ontvangen met gedetailleerde boorstaten, bijbehorende resultaten van classificatieproeven op de verschillende lagen en hoge-resolutie boorlog foto’s van de ongeroerde monsters.

Identificaties van grondmonsters

Classificaties van grondmonsters

Voor het bepalen van geotechnische eigenschappen en het karakteriseren van de lagen in de ondergrond kunnen wij in het geotechnisch laboratorium van Inpijn Blokpoel ingenieurs een breed scala aan classificatieproeven uitvoeren. Deze proeven kunnen worden verricht conform diverse geldende normen zoals de ISO 17892 series, de RAW 2020 proeven of de indextesten beschreven in de NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN8991:2020. Neem contact met ons op over alle uitvoermogelijkheden van de verschillende classificatieproeven.

Classificatieproeven die het geotechnisch laboratorium voor u kan uitvoeren zijn o.a.:

Sterkte proeven en consolidatieproeven

Tijdens de vele projecten waar het geotechnisch laboratorium aan meewerkt is het karakteriseren van de sterkte en zettingseigenschappen van de grond heel cruciaal. Door middel van sterkteproeven en consolidatieproeven kunnen we nauwkeurig analyseren hoe de grond zich zal gedragen als de grond belast wordt door bijvoorbeeld hoog water langs de dijken of bij het realiseren van hoogbouw en windmolenparken.

Inpijn Blokpoel ingenieurs kan de volgende sterkte en consolidatieproeven voor u uitvoeren:

Sterkteproeven
Sterkteproeven2
 • Bulk density
 • Water content
 • Particle density
 • Organic content
 • Calcium carbonate content
 • Particle size distribution
 • Grainshape incl. microscopic photographs
 • Liquid and plastic limits
 • Thermal conductivity
 • (Proctor) Compaction
 • Permeability
 • Pocket penetrometer
 • Torvane
 • Borelog photography
 • Incremental loading (Oedometer) test
 • Constant Rate of Strain (CRS) test
 • Triaxial test
 • Direct Simple Shear (DSS) test
 • Laboratory vane test
 • Fall cone test

Sinds januari 2020 beschikt Inpijn Blokpoel ingenieurs over een volledig ingericht mobiel laboratorium. Wilt u direct in het veld al beschikken over inzicht in specifieke geotechnische eigenschappen van de ondergrond, zoals de verdichtingsgraad, thermische geleidbaarheid of de indicatieve schuifsterkte? Dan kunnen wij het mobiele lab op locatie laten plaatsen zodat u direct resultaten ontvangt tijdens uitvoering van een project.

Mobiel laboratorium

Meer info?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

Inge van Gelder

CONTACTPERSOON
GEOTECHNISCH LABORATORIUM