Environmental Consultancy

Milieukundig bodemonderzoek kan noodzakelijk of aanbevelenswaardig zijn in een groot aantal situaties, te denken valt dan aan:

 • Grondtransacties
 • Bouwaanvragen
 • Vergunningstrajecten
 • Aanleg kabels en leidingen (arbeidshygiëne)
 • Financieringsaanvragen/waardebepaling
 • geplande grondafvoer
 • Baggerwerkzaamheden
 • Bemalingen
 • Monitoren grondwaterkwaliteit

Afhankelijk van de vraag verzorgen wij voor ieder onderzoek een passende en doelmatige opzet, gebaseerd op wet- / regelgeving en de relevante protocollen. 

Milieutechnische onderzoeken

Wij kunnen onder andere de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

 • Verkennend bodemonderzoek – in het kader van bijvoorbeeld (ver)bouwplannen en grondtransacties
 • Nader bodemonderzoek – als uit het verkennende onderzoek een verontreiniging naar voren komt
 • Onderzoek teerhoudendheid asfalt
 • Asbest bodemonderzoek
 • Waterbodemonderzoek
 • Onderzoek PFAS in grond, grondwater of slib
 • Onderzoek/monitoring grondwaterkwaliteit

Wat saneringen betreft is onze expertise:

 • Opstellen saneringsplan of BUS-melding
 • Milieukundige begeleiding sanering, processturing en verificatie
 • Evaluatie(rapportage) sanering

Meer info?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

Rob Bosch

CONTACTPERSOON MILieutechniek