TRILLINGSMETINGEN

Door bouwwerkzaamheden zoals sloopwerkzaamheden, heien van funderingspalen, in- en uittrillen van damwanden en (bouw)verkeer kunnen trillingen optreden. Mensen kunnen er hinder van ondervinden. Maar ook kan schade aan naburige bebouwing ontstaan, onder andere afhankelijk van de aard en constructiewijze van het bouwwerk en de aard, sterkte en frequentie van de trillingen.

Inpijn Blokpoel ingenieurs meet trillingen voor u door het bevestigen van trillingsmeters – afgestemd op het project en uw vraagstuk – aan de gevel van het pand. We koppelen hierbij de sensor door middel van een geboord gat aan de gevel en werken het geheel af met een beschermkast.

(Tekst gaat verder na grafieken)

Inpijn-Blokpoel
Inpijn-Blokpoel

Voor trillingsmetingen in de ondergrond kunnen wij zogenaamde geofoons in de ondergrond installeren.

Bij een dreigende overschrijding van de grenswaarde wordt u gealarmeerd per e-mail of sms. Het is tevens mogelijk dat wij tijdens de bouwwerkzaamheden bemande trillingsmetingen verrichten.

Voor het interpreteren van de trillingen en het vaststellen van de alarm- en grenswaarde maken we gebruik van de publicatie van de Stichting Bouw Research (SBR) “Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen“.