TILTMETINGEN

Door de inzet van tiltmeters kan op een kosteneffectieve manier volcontinu een eventuele hoekverdraaiing (tilt) van een pand of constructie worden gevolgd.

De tiltsensoren meten de tilt in zowel X als Y richting. Daarnaast zijn de sensoren uitgerust met een temperatuursensor. De sensoren hebben een nauwkeurigheid van 0,05° en de meetdata is inzichtelijk middels een online portal.