LINTVOEGMETINGEN EN VLOERWATERPASSING

Indien een gebouw gefundeerd is op een minder vaste ondergrond kunnen ongelijk zettingen van de fundering optreden. Om vast te stellen of bij een gebouw ongelijke zettingen zijn opgetreden kan Inpijn Blokpoel ingenieurs lintvoegwaterpassing en vloerwaterpassingen uitvoeren.

Bij een lintvoegwaterpassing leggen we de hoogte van bouwdelen vast waarvan mag worden aangenomen dat deze ten tijde van de bouw praktisch horizontaal gelegen waren. Eventueel te meten hoogteverschillen geven een indruk van de zettingsverschillen die sinds de bouw zijn opgetreden.

Bij een vloerwaterpassing meten we de vloer in om te zien of de vloer al dan niet waterpas loopt. Deze methode is vooral van toepassing als het object aan weerszijden is ingesloten door andere panden waardoor enkel de voorgevel en achtergevel kunnen worden ingemeten door een lintvoegmeting.