INCLINOMETINGEN EN HELLINGMETINGEN

Horizontale verplaatsingen kunnen het gevolg zijn van ontgravingen of ophogingen en zijn mogelijk risicovol voor objecten op en onder het maaiveld. Nadelige gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan funderingen en voor de te realiseren nieuwbouw (“de kelder past niet meer in de damwandkuip!”), paalbreuk bij panden, scheuren in ondergrondse leidingen, grote verzakkingen en dijkdoorbraken.

Inpijn Blokpoel ingenieurs monitort deze ondergrondse horizontale verplaatsingen voor u met hellinghoekmeters (inclinometers). Deze metingen kunnen voor u op traditionele manier handmatig worden gemeten of indien gewenst automatisch met een zogenaamde SAAF (Shape Accel Array Field), een keten van onderling in alle richtingen scharnierend aaneengekoppelde sensorelementen.