FOTOGRAFISCHE VOOROPNAMES

Voorkomen dat u opdraait voor een schade die u niet heeft veroorzaakt of beoordelen of een schadeclaim terecht is? Inpijn Blokpoel ingenieurs voert dan een fotografische vooropname voor u uit. Voorafgaand aan de werkzaamheden voeren we een eerste meting, de nulmeting, uit. De resultaten van deze bouwkundige vooropname kunt u gebruiken bij het beoordelen van schadeclaims. Bij een fotografische vooropname leggen we zichtbare bouwkundige gebreken aan de buitenzijde (voor-, zij en achtergevels) en aan de binnenzijde (alle ruimten) fotografisch vast.  Daarnaast kunnen we een tussentijdse heropname uitvoeren alsmede een eindopname na afloop van de werkzaamheden.

Desgewenst legt Inpijn Blokpoel ingenieurs de staat van de openbare ruimte vast door middel van een video-opname. Werkzaamheden waarbij wegen deels of geheel worden afgesloten hebben omleidingen met (zwaar) verkeer tot gevolg. Een video-opname biedt uitkomst om de staat van de openbare ruimte vast te leggen.